Scénický dekodér

Tento dekodér je ve vývoji. V současné době má pouze několik základních vlastností, které umožňují ovládání osvětlení jednotlivými LED, kterých může být 64. Lze volit zapnutí a vypnutí a intenzitu svitu. Každou LED lze ovládat zvolenou adresou LocoNet.