Detekce obsazení v systému MGP

U systémů detekce u většiny výrobců se detekované úseky připojují k jednotlivým vstupům dekodéru, na jehož výstupu je vyveden do centrály, obvykle ve formě signálu s88, R-Bus nebo LocoNet. U takových dekodérů je jeden pól pevně připojen na jednu kolejnici, na jednotlivé vstupy se připojují vlastní detekované úseky. Proud protékající detekovaným vozidlem prochází snímacím obvodem, tvořeným diodovým můstkem. Ten způsobuje pokles napětí v detekovaném úseku a lokomotiva znatelně zpomalí. V lepším případě je tento snímací obvod galvanicky oddělen (například optočlenem) a kolejový signál není nijak propojen s vyhodnocovací elektronikou, u jednodušších (a levnějších) s kolejovým signálem přímo souvisí.

U systému MGP se používají samostatné detektory obsazení, jejichž výstup se připojuje do vstupu některého dekodéru. Vstupy pro tento účel mají návěstní dekodéry a scénické dekodéry, lze ale také využít příslušně naprogramované vstupy výhybkových dekodérů nebo servodekodérů, protože ty většinou nejsou využívány pro přímé ovládání výhybek.

V nabídce MGP jsou dva typy detektorů obsazení. Na indukčním principu pracují detektory Occupation 5 pro pět úseků a 0ccupation 2 pro dva úseky. Výhodou tohoto typu detekce je, že nezpůsobuje pokles napětí v detekovaném úseku, takže při vjezdu do něj nedojde k patrnému snížení rychlosti vlaku. Navíc je každá cívka připojena samostatně nezávisle na polaritě a je proto možné detekovat i obsazení ve vratné smyčce.

V nabídce MGP je také levnější detektor Ocupation 8 pro osm úseků, ten ale pracuje na principu diodových můstků a proto způsobuje zpomalení. Detekční obvod je od vyhodnocovací elektroniky galvanicky oddělen, pro detekci vratné smyčky jej ale použít nelze.