Komponenty MGP

Přehled komponent systému MGP a jejich hlavních vlastností

Interface BlueTooth – LocoNet

Slouží k programování komponent a systému MGP z tabletu nebo mobilu s operačním systémem Android. Je nezbytným prvkem pro programování systému.

Loconet terminátor

Tento prvek je nezbytný, jestliže chceme systém provozovat bez centrály, disponující sběrnicí LocoNet. Při použití výhradně s centrálou není nutný, při používání alternativně s centrálou i samostatně může zůstat připojen, je pouze zapotřebí příslušně nastavit propojky na desce

Výhybkový dekodér

Je určen k ovládání pěti výhybek, lze jej použít pro ovládání elektromagnetických i motorických přestavníků. Má pět vstupních svorek, které lze použít buď pro přímé ovládání výhybek nebo pro nastavení pěti cest, lze je ale naprogramovat i jako vstupy pro detekci obsazení.

Dekodér má možnost naprogramování až pěti podmínek, jimiž lze ovlivnit jeho funkci. Lze to využít například pro zamčení výhybky nebo pro závislost na postavení jiné výhybky, postavení návěstidla a podobně.

Může také spouštět ovládání další výhybky, například v případě kolejové spojky.

Napájí se ze zdroje 12 V.

Servodekodér servo 5

Slouží k ovládání pěti serv využitelných pro výhybkové přestavníky nebo pro jakákoli zařízení ovládaná servy. Jeho velkou výhodou je pohodlné nastavování všech parametrů serva z mobilu nebo tabletu.

Má pět vstupních svorek, které lze použít buď pro přímé ovládání výhybek nebo pro nastavení pěti cest, lze je ale naprogramovat i jako vstupy pro detekci obsazení.

Dekodér má možnost naprogramování až pěti podmínek, jimiž lze ovlivnit funkci. Lze to využít třeba pro zamčení výhybky nebo pro závislost na postavení jiné výhybky, postavení návěstidla a podobně.

Může také spouštět ovládání další výhybky, například u kolejové spojky.

Výhodou je pět relé, použitelných například pro napájení srdcovky výhybek, lze je ale využit i jinak.

Napájí se ze zdroje 5 V. Připravuje se provedení, umožňující napájení prostřednictvím rozvodu LocoNetu, v tom případě není nutné připojení zdroje 5 V.

Servodekodér servo 2

Slouží k ovládání dvou serv využitelných pro výhybkové přestavníky nebo pro jakákoli zařízení ovládaná servy. Jeho velkou výhodou je pohodlné nastavování všech parametrů serva z mobilu nebo tabletu.

Dekodér má možnost naprogramování až pěti podmínek, jimiž lze ovlivnit funkci. Lze to využít třeba pro zamčení výhybky nebo pro závislost na postavení jiné výhybky, postavení návěstidla a podobně.

Může také spouštět ovládání další výhybky, například u kolejové spojky.

Na rozdíl od Servo 5 neobsahuje relé pro napájení srdcovek výhybek a nemá ani vstupy pro přímé ovládání.

Napájí se pouze přímo prostřednictvím rozvodu LocoNetu, nemá proto ani samos.

Panelový dekodér

Je určen pro stavbu ovládacího panelu. Má šestnáct vstupních svorek, které lze naprogramovat pro řadu funkcí, například pro přímé ovládaní jednotlivých výhybek, pro ovládání cest, návěstidel, přejezdů, osvětlení atd.

Má sběrnici pro připojení až 64 volně programovatelných LED

Napájí se ze zdroje 5 V. Připravuje se provedení, umožňující napájení prostřednictvím rozvodu LocoNetu, v tom případě není nutné připojení externího zdroje 5 V.

V ovládacím panelu je možné použít několik panelových dekodérů a rozšířit tak množství připojitelných ovládacích tlačítek.

Návěstní dekodér

Dekodér je určen pro připojení deseti návěstidel, každé z nich může mít jednu až pět LED. Umožňuje aplikaci rychlostní návěstní soustavy ČD/ČSD v rozsahu, odpovídajícím použití na modelových kolejištích, není zde tedy řešeno návěstění pro rychlosti vyšší než 40 km/h. Na rozdíl od obvyklých modelových návěstních dekodérů nepotřebuje pro své použití centrálu ani jiný způsob volby návěstního znaku, dekodér sám zvolí odpovídající návěstní znak podle naprogramovaných podmínek, mezi něž patří postavení vlakové cesty a její stav, tedy zda je volná, lze také naprogramovat závislost na následujícím návěstidle. Vjezdová návěst tak může automaticky záviset na odjezdové.

Návěstní dekodér má šestnáct vstupních svorek, které lze využít pro zpětné hlášení.

Návěstidla se připojují prostřednictvím driverů na sběrnici .

Lze objednat také provedení pro dekodéry Scom, v tom případě jsou svorky využity pro připojení těchto dekodérů.

Scénický dekodér

Tento dekodér je určen pro připojení osvětlení staveb a cest. 64 osvětlovacích LED se připojuje na sběrnici stejného typu prostřednictvím driverů jako u panelového dekodéru a návěstního dekodéru. V současné době je k dispozici pouze možnost zapnutí/vypnutí a nastavení intenzity, ve vývoji je více různých efektů.

Dekodér má šestnáct vstupů využitelných pro výstupy detektorů obsazení.

Dekodér pro točnu

Dekodér je určen pro točnu s krokovým motorem, má přípojku pro relé přepínající polaritu mostu. Je možné jej ovládat třemi tlačítky (následující výjezd, předchozí výjezd, otočení o 180 stupňů, je ale plně ovladatelný prostřednictvím LocoNetu, kdy lze přímo volit kterýkoli výjezd. Výjezdy je možné nastavit zcela libovolně, bez nutnosti využití pevných výjezdů a pevném úhlovém nastavení.