Komponenty MGP

Jsme plátci DPH, ceny jsou uvedeny s DPH Tento ceník platí od 1.7.2023

Komponenty do začátku

Loconet terminátor (nutný pro použití bez centrály)                                                             230 Kč

BlueTooth interface (nutný pro programování zařízení)                                                        649 Kč

Napájecí deska (pro připojení zdroje se svorkami 12 V a 5 V pro napájení komponent)     279 Kč

Napájecí deska 5V (pro napájení komponent po kabelu LocoNetu)                                    209 Kč

Dekodéry

 výhybkový dekodér pro 5 výhybek (MP1, MP5, "želvy", elektromagnetické)                     850 Kč

Servodekodér servo 5 (pro pět serv)                                                                                     850 Kč

Servodekodér servo 2 (pro dvě serva)                                                                                   550 Kč 

Návěstní dekodér (10 návěstidel, česká rychlostní návěstní soustava)                                 825 Kč        

Panelový dekodér                                                                                                                    850 Kč

Scénický dekodér pro ovládání např. osvětlení                                                                      850 Kč

Dekodér pro ovládání točny                                                                                                    870 Kč

Detektory obsazení

Indukční detektor obsazení pro 5 vstupů                                                                                599 Kč

Indukční detektor obsazení pro 2 vstupy                                                                                309 Kč

Proudový detektor obsazení pro 8 vstupů                                                                             420 Kč

LED drivery

Driver LED12 pro připojení 12 LED                                                                                             119 Kč

Driver LED6 pro připojení 6 LED                                                                                                82 Kč

Driver LED3 pro připojení 3 LED                                                                                                63 Kč

Výkonový driver umožňující připojit na LED sběrnici například relé                                        289 Kč

Zesilovač LED sběrnice                                                                                                              

Polarizační relé                                                                                                                            149 Kč

Doplňky

Servo s držákem                                                                                                                         160 Kč     Šachty pro návěstidla                                                                                                                59 Kč

Panelové příchytky                                                                                                                    44 Kč 

Krokový motor pro točnu                                                                                                          190 Kč

Převody pro točnu                                                                                                                     150 Kč

Kablík k driverům a servům 100 cm                                                                                            29 Kč

Kablík k driverům a servům  50 cm                                                                                             28 Kč

Kablík k driverům a servům  30 cm                                                                                              14 Kč

Kablík k driverům a servům   15 cm                                                                                               12 Kč

Deska RSCLD (stavebnice)                                                                                                          380 Kč